dmo personel alımlarıdmo personel alımları

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğüne Müfettiş Yardımcısı alımı için başvurular yarın itibari ile başlıyor. Söz konusu alımda, 8. Dereceden 6 adet Müfettiş Yardımcısı kadrolarına atanmak üzere Ankara‘da giriş sınavı yapılacaktır. Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü Müfettiş Yardımcısı pozisyonu için sınav yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalı olarak yapılacağı belirtildi. 24 Ekim 2022 tarihinde başlayacak olan başvuru sürecinin 10 Kasım 2022 tarihi 23:59‘da sona ereceği kaydedildi. Başvuracak adayların, aranılan şartları taşıyor olmaları gerekmektedir. Başvuruların e-Devlet Kariyer Kapısı üzerinden yapılacağı belirtildi.

MEMUR VE SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMLARINDAN ANINDA HABERDAR OLMAK İÇİN TIKLA VE KATIL.

SINAVA KATILACAK ADAYLARDA ARANAN ŞARTLAR

  • Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde yazılı nitelikleri haiz olmak,
  • 01 Ocak 2022 tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak,
  • En az dört yıl lisans eğitimi veren Siyasal Bilgiler, Hukuk, İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçindeki veya yurtdışındaki öğretim kurumlarından birini bitirmiş olmak,
  • ÖSYM tarafından yapılan 2021 ve 2022 Kamu Personel Seçme Sınavlarında, KPSSP48 puan türünden (80) seksen ve daha yüksek puan almış olmak [sınava katılma şartlarını taşıyan ve usulüne uygun olarak başvuruda bulunan adaylardan, puanı en yüksek olan adaydan başlamak üzere, ilk (120) yüz yirmi kişi sınava alınacak olup, eşit puan almış olmaları nedeniyle 120. sıradaki aday sayısının birden fazla olması halinde, bu adayların tümü sınava çağrılacaklardır.]
  • Sağlık durumu her türlü iklim ve yolculuk koşullarına elverişli olmak,
  • Ofis Müfettişliği karakter ve vasıflarını haiz bulunmak (Bu husus, sadece yazılı sınavı kazanan adaylar yönünden söz konusu olup; sözlü sınavdan önce, Teftiş Kurulu Başkanlığınca yapılacak inceleme ile tespit edilir)

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER VE BAŞVURU ŞEKLİ

Sınava başvurular 24.10.2022 günü başlayıp, 10.11.2022 günü 23:59’da sona erecektir. Adaylar başvurularını, e-Devlet Kapısı üzerinden Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü – Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden giriş yaparak elektronik ortamda yapacaklardır. İlanda belirtilen şartlara uygun olmayan başvurular ile süresi içinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır. Postayla ve diğer şekillerde yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.
İlanda yer alan fakültelere denkliği yetkili makamlarca kabul edilmiş, yurtiçi veya yurtdışındaki öğretim kurumlarından mezun olup başvuru yapabilen adayların başvurularının değerlendirilmeye alınabilmesi için, e-Devlet başvurusu sırasında “Diğer Belgeleriniz” aşaması altında bulunan “Denklik Gösterir Belge” alanına ilgili dokümanı mutlaka yüklemeleri gerekmektedir. Adaylar, Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım Platformu üzerinde yapacakları başvuru işlemlerinin tamamlanıp tamamlanmadığını kontrol etmelidirler.
Başvuru işleminin hatasız, eksiksiz ve bu ilanda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından, istenilen belgelerin başvuru aşamasında sisteme yüklenmesinden, aday sorumludur. Bu hususlara riayet etmeyen adaylar herhangi bir hak talebinde bulunamayacaktır.
Giriş Sınavına başvuranlardan gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya belge verdiği tespit edilenlerin sınav sonuçları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz. Atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir ve haklarında 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.

SINAVIN TARİHİ, YERİ VE ŞEKLİ

Yazılı sınav, 26.11.2022 tarihinde Ankara’da iki oturum halinde yapılacaktır. Giriş sınavının yazılı bölümüne katılmaya hak kazanan adayların isim listesi, yazılı sınav tarihi, saati ve yazılı sınava ilişkin diğer hususlar, Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünün resmi internet sayfasında (www.dmo.gov.tr/duyurular) ilan edilecektir. Bu ilan tebligat hükmünde olup, adaylara ayrıca bildirim yapılmayacaktır. Ayrıca adaylar sınava katılım durumlarını Kariyer Kapısı Platformu üzerinden görüntüleyebilecektir.
Adaylar yazılı sınava giriş belgelerini www.dmo.gov.tr adresinde duyurular bölümünde ilan edilecek link üzerinden alabileceklerdir. Adaylar sınava giriş belgesi ile geçerli bir kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, ehliyet veya pasaport) göstermek suretiyle yazılı sınava katılabileceklerdir. Yazılı sınav yeri, tarihi ve/veya diğer hususlarda değişiklik olması halinde durum, Ofis internet adresinde ilan edilir. Bu ilan tebligat hükmündedir. Sınavda uyulacak kural ve esaslara, Sınava Giriş Belgesinde yer verilecektir.

KARİYERBANKASİ.NET -İSTANBUL