Diyanet İşleri Başkanlığı 20 Şoför Alımı Yapacak.Diyanet İşleri Başkanlığı sayfasından yayımlanan duyuruda, Diyanet merkez teşkilatı ve döner sermaye işletme müdürlüğüne şoför alımı yapılacağına yer verildi. Başvuru yapacak adayların şoför kadrosuna sözlü sınav sonucuna göre kurum içi naklen atama yapılacağı aktarılırken, başvuru işlemlerinin 15 Nisan'da başlayacağı kaydedildi.

Diyanet İşleri Başkanlığı 20 Şoför Alımı Yapacak.

Diyanet İşleri Başkanlığı sayfasından yayımlanan duyuruda, Diyanet merkez teşkilatı ve döner sermaye işletme müdürlüğüne şoför alımı yapılacağına yer verildi. Başvuru yapacak adayların şoför kadrosuna sözlü sınav sonucuna göre kurum içi naklen atama yapılacağı aktarılırken, başvuru işlemlerinin 15 Nisan’da başlayacağı kaydedildi.

Kamuya KPSS ve KPSS şartsız işçi, memur ve sözleşmeli personel alımlarını takip için tıkla ücretsiz indir.

Diyanet Şoför Alımı Başvuru Şartları

 1. Halen Başkanlığımız Teşkilatında (görevlendirmeler dâhil) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/A maddesi uyarınca çalışıyor olmak,
 2. Memuriyette adaylığı kalkmış olmak,
 3. En az lise veya dengi okul mezunu olmak,
 4. Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış B sınıfı sürücü belgesine sahipolmak,
 5. Başkanlık teşkilatında en az 2 (iki) yıl görev yapmış olmak,
 6. Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği’nin “Eşdeğer kadrolar”başlıklı 44 üncü maddesinin birinci fıkrasının (f) bendinde sayılan yedinci kademe (Yardımcı hizmetler sınıfı) dışındaki ünvanlarda çalışıyor olmak veya bu ünvanlarda müktesebi bulunmak.
  •  Adaylar yukarıdaki kontenjan gruplarından sadece birine başvuru yapabileceklerdir.
  •  Aylıksız izinde bulunanlar dâhil olmak üzere, ilgili mevzuatı uyarınca verilenizinleri kullanmakta olanlar da bu sınava başvuru yapabilecektir.
  •  Görev süreleri ve görevlendirme olarak çalışılan sürelerin hesaplanmasında DİBBYS (İKYS) verileri dikkate alınacağından başvuruda bulunacak personelin bu süreleri bağlı bulunduğu birimlere müracaat ederek DİBBYS (İKYS) programına işletmesi gerekmektedir. DİBBYS (İKYS) programına işlenmemiş çalışma ve görevlendirme süreleri dikkate alınmayacaktır.
diyanet şoför alımı

Başvuru Tarihleri, Şekli ve Yeri

Diyanet şoför alımı başvuruları 15 Nisan-26 Nisan 2024 tarihleri arasında DİBBYS Programı üzerinden “https://dibbys.diyanet.gov.tr/IKYS/Sinav” online olarak yapılacaktır.

Tüm detaylara aşağıdaki kılavuzdan erişebilirsin.

Kaynak gösterilmeden kopyalanan haberler için uyarı yapılmadan yasal süreç başlatılacaktır.

KARİYERBANKASİ.NET