darphane personel alımıHazine ve Maliye Bakanlığı Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü sözleşmeli personel alımı duyurusu yayımlandı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü sözleşmeli personel alımı duyurusu Resmi Gazete’de yayımlandı. 

HANGİ UNVANLARDA PERSONEL ALINIYOR?

İlgili duyuruda sözleşmeli büro personeli,  mühendis, tekniker  unvanlarında alım yapılacağı kaydedildi. 

Youtube üzerinden Kariyer Bankası’na abone olarak, bu tür haberlere anında erişebilirsin. TIKLA VE ABONE OL

Duyuruda, “Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü’nün İstanbul’da, Dikilitaş Mahallesi Yenidoğan Sokak No:55 Beşiktaş ve Orhantepe Mah. Tekel Cad. No:6 Cevizli Kartal adreslerinde bulunan işyerlerinde istihdam edilmek üzere; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun değişik 4/B maddesi uyarınca 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” kapsamında; aşağıda detayları belirtilen 5 (beş) Sözleşmeli Mühendis, 8 (sekiz) Sözleşmeli Tekniker, 13 (üç) Sözleşmeli Büro Personeli pozisyonlarına, “Sınav şartı” başlıklı Ek 2’nci maddenin birinci fıkrasının (b) bendi hükmü uyarınca yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın 2022 KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle ve Sözleşmeli Programcı 4 (dört) pozisyonlarına aynı maddenin birinci fıkrasının (C) bendi hükmü uyarınca KPSS (B) puan sırasına konularak 5 katı aday arasından sözlü sınav sonucuna göre toplam 30 (otuz) sözleşmeli personel alınacaktır” ifadeleri görüldü. 

BAŞVURU GENEL ŞARTLARI NELER?

Adayların unvanlara göre belirlenen özel şartların yanı sıra genel şartları da yerine getirmesi gerekiyor. 

GENEL ŞARTLAR
3.1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinin birinci fıkrasının (A)

bendinin (1), (4), (5), (6) ve (7) numaralı alt bentlerinde yer alan şartları taşımak.
3.2. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesinin; “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Cumhurbaşkanı Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.” hükmüne uygun olmak.
3.3. Herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda 4/B’li olarak çalışmıyor olmak.
3.4. Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
3.5. Son müracaat tarihi itibariyle başvuru yapılan pozisyon için istenilen bölümden mezun olmak.
3.6. 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli personel statüsünde görev yapanların/ yapmış olanların ilgili yıla ait Genel Yatırım ve Finansman Programına İlişkin kararda belirtilen “… sözleşmeli personel pozisyonlarına atananlar 3 hizmet yılını tamamlamadıkça; mesleğe özel yarışma sınavıyla yardımcı olarak atanan kadrolar ile bulunulan pozisyondan farklı ve öğrenim durumu itibariyle ihraz ettikleri unvanlı kadro ve pozisyonlara yapılacak atamalar hariç olmak üzere halen görev yaptıkları kuruluşlara veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarına atanamaz. Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik kapsamında merkezi yerleştirme işlemlerine ve bu maddenin ikinci fıkrası kapsamında yapılacak ilanlara başvuramaz, yerleştirilseler dahi atama işlemleri yapılmaz.” hükmüne uygun olmak.

3.7. Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması olumlu olmak.

BAŞVURULAR NE ZAMAN VE NEREDEN?

Söz konusu alıma başvurular e-Devlet üzerinden alınacak.  Adaylar özel şartları ve diğer detayları Kariyer Kapısı üzerinden inceleyebilir. Başvuru sürecine ilişkin yapılan açıklamada, “Başvurular e-Devlet üzerinde “Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü –

Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım” hizmeti veya “Kariyer Kapısı” https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr internet adresi üzerinden 07.11.2022 tarihinde başlayıp 16.11.2022 tarihinde saat: 23.59’a kadar elektronik ortamda alınacaktır. Şahsen, kargo ya da posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.” İfadeleri yer alıyor.