ankara sosyal bilimler üniversitesiankara sosyal bilimler üniversitesi

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi sözleşmeli büro personeli alımı için başvuru işlemleri devam ediyor.

Üniversitenin resmi sayfasından 14 Ekim’de yayımlanan duyuruda büro personeli alımı yapılacağı belirtilmiş, ilgili alım için başvuru yapmak isteyen adayların “Büro Yönetimi, Büro Yönetimi ve Sekreterlik, Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı, Sekreterlik, Ofis Teknolojileri ve Yönetimi, Büro Hizmetleri ve Yönetici Asistanlığı ön lisans programlarının birinden mezun olmak.” şartının yanı sıra KPSS ne az 70 puan şartını da yerine getirmesi gerektiği kaydedilmişti.

Yeni alımları ve diğer haberleri takip için Kariyer Bankası’na abone olABONELİK İÇİN TIKLA

ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI BAŞVURU GENEL ŞARTLARI

Duyuruda başvuru genel şartları ise şu şekilde sıralanıyor:

  • Türk vatandaşı olmak.
  • 01.01.2022 tarihi itibariyle 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak. (01.01.1987 ve sonraki tarihlerde doğanlar başvurabileceklerdir.)
  • Erkek adaylar için başvuru tarihi itibariyle askerliğini yapmış veya muaf olmak.
  • 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 48.maddesinin 7.fıkrası uyarınca “53. maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla sağlık açısından görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı ile engeli bulunmamak” şartını gösterir tam teşekküllü bir sağlık kuruluşundan aldığı sağlık raporu.
  • Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak.
  • Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak.
  • Türk Ceza Kanunu’nun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzenin işleyişine karşı suçlar (…)(1) zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık ve fuhuş suçlarından mahkûm olmamak.
  • Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilmemiş olmak.
  • Adaylarla hizmet sözleşmesi yapılacak olup, sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen adayların sözleşmeleri 1 (bir) ay içerisinde feshedilecektir.
  • 5917 sayılı Kanunun 47. maddesinin 5. fıkrası a/2 bendi uyarınca, 4-B madde kapsamında istihdam edilenler için “…hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.” yönünde 657 sayılı Kanunun 4/B maddesine eklenen amir hüküm gereği, ilgili durumu karşılayanlar 1 (bir) yıl süre geçmeden başvuruda bulunamayacaktır.

Başvurular online yapılıyor. Başvuru sürecine dair yapılan açıklamada, “https://basvuru.asbu.edu.tr adresinden online (çevrimiçi) olarak adaylar tarafından başvuruların tamamlanması gerekmektedir. Gerçeğe aykırı beyanda bulunan adayların müracaatları kabul edilmeyecek ve haklarında genel hükümlere göre işlem yapılacaktır.” denildi. Ayrıntılara, https://pdb.asbu.edu.tr/sites/idari_birimler/pdb.asbu.edu.tr/files/inline-files/İLAN%20METNİ.pdf adresinden erişim sağlanabiliyor.