Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı (ASHB) destek personeli alımı başvuruları sürüyor. Başvuru şartları ve başvuru sayfasına dair tüm detaylar Kariyerbankasi.net'in bu haberinde.Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı  8 bin personel alımı kapsamında, kadın-erkek adaylardan ortaöğretim ve ön lisans mezunu olmak üzere temizlik personeli, yiyecek içecek hizmetleri, şoför, bakım personeli, çocuk bakıcısı, engelli bakıcısı, yaşlı bakıcısı, aşçı- aşçı yardımcısı, bakım onarım branşlarında, toplamda 4 bin 508 destek personeli alımı yapacak. Başvurular 11 Mart 2024 tarihine kadar sürecek. İşte şartlar ve kontenjan dağılımları..Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı (ASHB) destek personeli alımı başvuruları sürüyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı (ASHB) destek personeli alımı başvuruları sürüyor. Başvuru şartları ve başvuru sayfasına dair tüm detaylar Kariyerbankasi.net’in bu haberinde.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı  8 bin personel alımı kapsamında, kadın-erkek adaylardan ortaöğretim ve ön lisans mezunu olmak üzere temizlik personeli, yiyecek içecek hizmetleri, şoför, bakım personeli, çocuk bakıcısı, engelli bakıcısı, yaşlı bakıcısı, aşçı- aşçı yardımcısı, bakım onarım branşlarında, toplamda 4 bin 508 destek personeli alımı yapacak. Başvurular 11 Mart 2024 tarihine kadar sürecek. İşte şartlar ve kontenjan dağılımları..

Kamuya KPSS ve KPSS şartsız işçi, memur ve sözleşmeli personel alımlarını takip için tıkla ücretsiz indir.

ASHB 4508 Destek Personeli Alımı Şartları

Merkez ve Taşra Teşkilatı İçin;
A) Genel Şartlar:
a) 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (4), (5), (6) ve (7) numaralı alt bentlerinde belirtilen koşulları taşımak,
b) Son müracaat tarihi itibariyle başvuru yapılan pozisyon için istenilen bölümden mezun olmak, (başvurduğu sözleşmeli personel pozisyonu için belirlenen öğrenim düzeyinin üstü bir öğrenim düzeyinde mezun durumda olup, bu öğrenim düzeyinde KPSS puanı bulunan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.)
c) Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazanmamış olmak,
ç) 657 sayılı Kanunun 4/B maddesine eklenen; “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Cumhurbaşkanı kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde fesih tarihinden, sözleşmeyi yenilememeleri hâlinde sözleşmenin bitiminden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.” şartını sağlıyor olmak.

Aile Bakanlığı Destek Personeli Alımı Kontenjanlar ve Özel Şartları

Aile bakanlığı destek personeli alımı
Aile bakanlığı 4508 destek personeli alımı
Aile bakanlığı
Aile bakanlığı personel alımı
Aile bakanlığı
Aile bakanlığı
Aile bakanlığı

Başvuru Tarihleri, Şekli ve Yeri

Aile ve Sosyal Hizmet Bakanlığı destek personeli alımı için adaylar başvurularını 11 Mart 2024 tarihine kadar Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı üzerinden (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) e-Devlet şifresi ile giriş yaparak gerçekleştireceklerdir. Belirtilen süre içinde Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı üzerinden yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır. 

KARİYERBANKASİ.NET