Aile Bakanlığı (ASHB) 8 Bin Personel Alımı Kontenjanları Belli Oldu.Aile Bakanlığı (ASHB) 8 Bin Personel Alımı Kontenjanları Belli Oldu.

Aile Bakanlığı (ASHB) 8 Bin Personel Alımı Kontenjanları Belli Oldu.

Cumhurbaşkanlığı SBB’de yayımlanan duyuruya göre, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına birçok farklı ünvanda olmak üzere toplamda 8 bin personel alımı yapılacak. İşte kontenjan dağılımı ve aranan nitelikler..

Aile Bakanlığı 8 Bin Personel Alımı Şartları

Aile Bakanlığı 8 Bin Personel Alımı Şartları

Merkez ve Taşra Teşkilatı İçin;
A) Genel Şartlar:
a) 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (4), (5), (6) ve (7) numaralı alt bentlerinde belirtilen koşulları taşımak,
b) Son müracaat tarihi itibariyle başvuru yapılan pozisyon için istenilen bölümden mezun olmak, (başvurduğu sözleşmeli personel pozisyonu için belirlenen öğrenim düzeyinin üstü bir öğrenim düzeyinde mezun durumda olup, bu öğrenim düzeyinde KPSS puanı bulunan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.)
c) Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazanmamış olmak,
ç) 657 sayılı Kanunun 4/B maddesine eklenen; “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Cumhurbaşkanı kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde fesih tarihinden, sözleşmeyi yenilememeleri hâlinde sözleşmenin bitiminden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.” şartını sağlıyor olmak.

Başvuru Tarihleri, Şekli ve Yeri

Aile ve Sosyal Hizmet Bakanlığı personel alımı başvuruları 21 Şubat-11 Mart 2024 tarihleri arasında Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı üzerinden (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) e-Devlet şifresi ile giriş yaparak gerçekleştireceklerdir. Belirtilen süre içinde Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı üzerinden yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır. Başvuru ekranı açıldığında bildirimle haberdar olmak için tıkla ücretsiz indir.

KARİYERBANKASİ.NET