GEÇ BAŞVURUGEÇ BAŞVURU

2022 İş Sağlığı ve Güvenliği Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı sınavı (2022 İSG 2) için geç başvuru işlemleri yarın gerçekleştirilecek.

11 Aralık 2022 tarihinde ÖSYM tarafından uygulanacak İSG için daha önce ilan edilen başvuru tarihleri içerisinde işlemlerini tamamlayamayan adaylar için geç başvuru sayfası yarın açılacak.

Adaylar, bir gün boyunca geç başvuru ücretini de ödeyerek başvuru işlemlerini tamamlama hakkına sahip olacaklar. İşlemler, ÖSYM’nin ais.osym.gov.tr adresinden gerçekleştirilecek.

SINAV BAŞVURU SÜRECİYLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME

Sınava başvuran adaylar ilgili mevzuatta yer alan düzenlemeleri kabul etmiş sayılırlar. 6114 sayılı Kanun’un 7. maddesinin 5. fıkrası gereği sınavlar ile ilgili açıklamalar ve duyurular; Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığının internet sayfasında yapılır. İnternet sayfasındaki duyurular adaylara tebliğ hükmündedir. ÖSYM tarafından sınavla ilgili olarak alınan yeni kararlar ve gerekli görülen değişikliklere ilişkin bilgiler, ÖSYM’nin İnternet sayfasından kamuoyuna duyurulur. Bu nedenle ilgililerin ÖSYM’nin internet sayfasını sık sık kontrol etmeleri yararlarına olacaktır. Adaylardan alınacak ücretler, ÖSYM Yönetim Kurulu tarafından belirlenir ve ÖSYM’nin internet sayfasından kamuoyuna duyurulur. Başvuru merkezleri ve bankalar tarafından, ÖSYM’nin internet sayfasında belirtilen ücretlerin dışında herhangi bir işlem için adaylardan ücret talep edilemez. Başvurusunu yapmayan, başvurusu geçersiz sayılan/iptal edilen, sınava girmeyen veya giremeyen, sınava alınmayan veya sınavdan çıkarılan, sınavda başarı sağlayamayan veya sınavı geçersiz sayılan, ücret gerektirmeyen bir işlem için ücret yatıran veya aynı işlem için birden fazla ödeme yapmış olan adayların ödedikleri ücretler iade edilmez/devredilmez. Ücretlerin doğru yatırılmasının sorumluluğu adaya aittir. Başvuru merkezleri tarafından başvurusunu tamamlayan adaydan sadece başvuru hizmeti ücreti alınır, başvuru esnasında verilen şifre için ücret alınmaz. ÖSYM Yönetim Kurulunun 14.01.2019 tarihli kararı gereği, şehit eşi, şehit çocuğu, gazi, gazi eşi ile gazi çocuklarından başvuru hizmeti ücreti ile sınav ücreti alınmaz.

2022 İSG 2 BAŞVURU KILAVUZU