havza bazlı desteklenecek ürünlerin listesihavza bazlı desteklenecek ürünlerin listesi

Tarım ve Orman Bakanlığı havza bazlı desteklenecek ürünlerin listesini yayınladı.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 2017 yılında başlatılan Havza Bazlı Destekleme modeli kapsamında 2022 yılında havza bazlı desteklenecek ürünlerin listesi yayınlandı. Bakanlığın resmi açıklamasında, 21 üründe mazot-gübre, sertifikalı tohumluk kullanım, fark ödemesi, yem bitkileri, fındık alan bazlı gelir destekleme uygulamasının yürütüldüğü kaydedildi.

Bakanlık açıklamasında ayrıca şu ifadeler yer alıyor:

Bakanlığımız tarafından 2017 yılında başlatılan Havza Bazlı Destekleme Modeli kapsamında, Ülkemizde arz açığı bulunan, stratejik öneme haiz, bölgesel önem arz eden, insan beslenmesi – sağlığı ve hayvansal üretim açısından önemli 21 üründe (buğday, arpa, çavdar, çeltik, dane mısır, tritikale, yulaf, mercimek, nohut, kuru fasulye, pamuk, soya, yağlık ayçiçeği, kanola, aspir, çay, fındık, zeytin-zeytinyağı, patates, soğan (kuru) ve yem bitkileri) mazot-gübre, sertifikalı tohumluk kullanım, fark ödemesi, yem bitkileri, fındık alan bazlı gelir destekleme uygulamaları yürütülmektedir. 

2022 üretim yılında Tarım Havzalarında desteklenecek ürünlerin belirlenmesi amacıyla; iklim, toprak, topoğrafya, su kısıtı, istatistiki veriler, ekim nöbeti ve il/ilçe müdürlükleri ile STK önerileri birlikte değerlendirilerek ürün listeleri oluşturulmuştur.

2022 YILI TARIM HAVZALARINDA DESTEKLENECEK ÜRÜNLERİN DAĞILIMI

2022 üretim yılı Tarım Havzalarında desteklenecek ürünlerin dağılımına buradan ulaşabilirsiniz.

https://www.tarimorman.gov.tr/Duyuru/1716/2022-Yili-Havzalarda-Desteklenecek-Urun-Listeleri-Yayinlandi

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, mazot ve gübre desteği ödemelerinin öne çekildiğini kaydederek, çiftçilerin ekim döneminde girdi maliyetlerini düşünmeden üretim yapabileceğini söyledi.

Resmi Gazete‘de yayımlanarak yürürlüğe giren 2022 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere ve 2023 Yılında Uygulanacak Sertifikalı Tohum Kullanım Desteğine İlişkin Karar ile ilgili yazılı açıklama geldi.

Bakan Kirişçi, karara dair yaptığı açıklamada, “Mazot ve gübre desteklerinin öne çekilmesiyle çiftçilerimiz, ekim döneminde girdi maliyetlerini düşünmeden üretim yapabilecek. Söz konusu destekler, çiftçilerimize nakit olarak verilmeyecek, Ziraat Bankası banka kartlarına yüklenecek. Çiftçilerimiz, kartlarına tanımlanan destekleme ödemelerini sadece mazot ve gübre alımında kullanabilecek” ifadelerini kullandı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada destek ödemeleriyle ilgili ayrıca şu ifadeler yer aldı:

KARAR İLE GİRDİ DESTEKLERİNDE BÜYÜK ORANDA ARTIŞ SAĞLANDI

Mazot desteği ödemeleri, ürün bazında yüzde 203-395 arasında değişen oranlarda artırıldı. 

Gübre desteği ödemelerindeki artış ise ürün bazında yüzde 130-163 arasında değişen oranlarda gerçekleşti.

Sertifikalı tohum kullanım desteği ödemeleri yüzde 50-150 oranlarında yükseltildi.

HAYVANSAL ÜRETİM DESTEKLERİNDE DE BÜYÜK ARTIŞ SAĞLANDI 

 • Karar ile hayvansal üretimdeki desteklerimizi de önemli oranda artırdık.
 • Buzağı başına verilen temel desteğimizi, 370 TL’den 500 TL’ye yükselttik.
 • Suni tohumlamadan doğan buzağılara hayvan başına ilave 200 TL ödeyeceğiz.
 • Yetiştirici bölgelerinde üreticilerimize verdiğimiz ilave desteklerle birlikte toplam buzağı desteğimizi, hayvan başına 1.000 TL’ye kadar yükseltmiş olduk.
 • Besi desteğimizi de hayvan başına 250 TL’den 500 TL’ye yükselttik.
 • Dişi manda/malak desteğini, hayvan başına 250 TL’den 500 TL’ye çıkardık.
 • Anaç koyunda 30 TL, keçide 35 TL olan desteği, hayvan başına 50 TL’ye yükselttik.
 • Yine küçükbaşta sürü büyütme ve yenileme desteğimizi ise hayvan başına 125 TL’den 200 TL’ye çıkardık.
 • Sürü yöneticisi istihdam desteğini ise 6 bin TL’den 12 bin TL’ye yükselttik.
 • Tiftik üretim desteğini, kilogram başına 35 TL’den 70 TL’ye çıkardık.
 • İpek böceğinde desteğimiz, kutu başına 120 TL’den 240 TL’ye, yaş kozada kilogram başına 80 TL’den 160 TL’ye yükseltildi.

DESTEKLEME BÜTÇEMİZİ 54 MİLYAR TL’YE ÇIKARDIK

 • 2002 yılında 1,8 milyar TL olan tarımsal destekleme bütçemiz, 30 kat artışla 2023 yılında 54 milyar TL’ye ulaşmıştır.
 • 2022 yılı tarımsal destekleme bütçemiz, 25,8 milyar TL iken, bu miktar 2023 yılında yüzde 109 artışla 54 milyar TL’ye çıkartılmıştır.
 • Bu kapsamda, bitkisel üretim destekleme bütçemiz yüzde 120 artışla 35,2 milyar TL’ye yükseltilmiştir.
 • Hayvansal destekleme bütçemiz ise yıllık yüzde 56 artışla 11,8 milyar TL’ye çıkartılmıştır.
 • Su ürünleri destek bütçemizi yüzde 45 artışla, 222 milyon TL’ye çıkarttık.
 • Tarımsal AR-GE destek bütçemiz yüzde 85 artışla 298 milyon TL’ye çıkarıldı.
 • Kırsal kalkınma desteklerimiz ise yüzde 234 artışla 6,4 milyar TL’ye ulaşmıştır.

DESTEKLERİMİZİN SADELEŞTİRİLMESİ İÇİN ÇALIŞMALARIMIZ SÜRÜYOR

Desteklerimizin etkinliğini artırmak ve yönlendirici etkisini güçlendirmek amacıyla başlattığımız sadeleştirme çalışmalarımız devam etmektedir.

“Sen üret yeter” diyerek çiftçimizi, daha fazla üretmesi için desteklemeye devam edeceğiz.

Daima çiftçimizin yanında olan Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı sunuyorum.

Desteklerimizin, akıl ve alın teri döken üreticilerimiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum.