13 BİN POLİS ALIMI13 BİN POLİS ALIMI

İçişleri Bakanlığı Polis Akademisi Başkanlığı’na KPSS ön lisans ve lisans düzeyinden polis alımı yapılacak. 13 bin polis alımı için başvurular yarın başlıyor. Peki polis alımı başvuru şartları ve başvuru tarihleri neler? işte detaylar…

13 Bin polis alımı için geri sayım sona eriyor. Ön başvuru işlemleri yarın başlıyor. 13 bin polis alımında kadın ve erkek kontenjan dağılımı ile başvuru tarihleri belli oldu. 29. Dönem POMEM 13 bin polis alımı için ön başvurular 14 Kasım ile 25 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Yeni askeri personel, polis alımı, memur alımı, özel sektör iş fırsatları ve daha fazlasını takip etmek için KARİYER BANKASI YouTube kanalına abone ol. Abonelik için TIKLA.

29. DÖNEM POMEM KPSS TABAN PUANI ŞARTLARI VE KONTENJAN DAĞILIMI

Polis Akademisi Başkanlığına bağlı Polis Meslek Eğitim Merkezlerine ÖSYM tarafından lisans mezunları için yapılan 2021 veya 2022 Kamu Personeli Seçme Sınavlarının birinden p3 puan türünden en az 60, önlisans mezunları için yapılan 2022 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı P93 puan türünden en az 65 puan ve üzeri alanlar arasından 6/6/2015 tarihli ve 29378 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Polis Meslek Eğitim Merkezlerine Giriş Yönetmeliğinde belirtilen diğer şartları taşımak kaydıyla lisans mezunu 8160 erkek, 2240 kadın, ön lisans mezunu 800 erkek, 1800 kadın olmak üzere toplam 13 bin öğrenci alımı yapılacak.

POLİS ALIMI BAŞVURULARI NEREDEN, NASIL YAPILIYOR?

Adaylar, 14-25 Kasım 2022 tarihleri arasında http://pa.edu.tr adresinden e-Devlet şifresi ile giriş yaparak son başvuru tarihi olan 25 Kasım 2022 saat 17.00’ye kadar Aday Belirleme Ön başvurularını yapabilecek.

Polis Meslek Eğitim Merkezlerine Giriş Yönetmeliğinde yer alan “Ön başvurusu alınan erkek ve kadın adaylar ayrı ayrı olmak üzere en yüksek puandan en düşük puana sıralanır ve o dönem için alınacak erkek ve kadın öğrenci kontenjanının on katına kadar aday şahsen müracaatta bulunmak üzere çağrılır. Şehit ve vazife malulü eş ya da çocukları bu hükme istinaden başvurularını yaparken sınav ücreti ödemeyecek olup; 29. Dönem POMEM giriş sınavı aşamalarına katılmaya hak kazanan adaylar için başvuru ücret ve hesap bilgileri Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sayfasından duyuruluyor.

Sınavlarda başarılı olarak Polis Meslek Eğitim Merkezlerinde eğitim gören ve eğitim sonunda başarılı olan adayların Polis Memuru olarak atamaları yapılıyor.

Söz konusu alıma ilişkin giriş koşulları aşağıda belirtilmiş, alıma dair sınav takvimi Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet adresinden (www.pa.edu.tr) ilan ediliyor

29.DÖNEM POMEM BAŞVURU ŞARTLARI

 • T.C. vatandaşı olmak
 • Lisans, ön lisans mezunu veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak.
 • KPSS’de Bakanlıkça belirlenecek taban puan veya üzerinde puan almış olmak, (Lisans mezunları için 2021 veya 2022 yılları içinde yapılan KPSS lisans puan türünden 60, ön lisans mezunları için 2022 yılı içinde yapılan KPSS ön lisans puanı P93 puan türünden 65 puan ve üzerinde puan almış olmak.
 • Şehit veya vazife malullerinin eş veya çocukları için POMEM Giriş yönetmeliğinin 8’inci maddesinin (C) bendinde belirlenen puanın en az %80’ini almış olmak. (Şehit veya Vazife Malulü eş ve çocuklarından lisans mezunları için 2021 veya 2022 yılları içinde yapılan KPSS lisans puanı P3 puan türünden en az 48, ön lisans mezunları için 2022 yılı içinde yapılan KPSS önlisans puanı P93 türünden 52 taban veya üzerinde puan almış olmak. Lisans mezunu olan adaylar önlisans üzerinden başvuruda bulunamazlar. Bu şekilde başvuruda bulunan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.
 • 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde, düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak şartıyla, sınavın yapıldığı yılın 1 Ocak tarihi itibariyle 30 yaşından gün almamış olmak (1 Ocak 1993 ve daha sonraki tarihlerde doğmuş olmak)
 • Kadınlar için 162 cm. , erkekler için 167 cm’den kısa boylu olmamak. BMİ (beden kitle endeksi) , 18 (dahil) ile 27 (dahil) arasında olmak.
 • Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki engeli bulunmamak.
 • Sağlık durumu yönünden, Sağlık Şartları yönetmeliğinde belirlenen koşulları taşımak.
 • 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile, adayın kendisinin ve evli ise eşinin: 1) Kasten işlenen bir suçtan dolayı hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi bir yıl veya fazla süreyle hapis cezasına mahkum olmamak. 2) Affa uğramış veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, kaçakçılık veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlardan dolayı mahkûm olmamak veya bu suçlardan dolayı devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak veya kovuşturması uzlaşma ile neticelenmemiş olmak.
 • Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut vebenzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adli veya idari soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idari yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak
 • Geçici kayıt tarihi itibariyle herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunmadığına dair yazılı beyan sunmak.
 • Alkol , uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görüş veya görüyor olmamak
 • Kamu haklarından yoksun bırakılmış olmamak
 • Sağlık yönetmeliği hükümleri hariç, polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak
 • Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.

KARİYER BANKASI